Pirkanmaan Hautaustoimisto – Omaisten opas – Suruviestin saavuttua

Läheisen poismeno voi tulla yllätyksenä tai se voi olla pitkän ja uuvuttavan sairauden myötä tiedossa jo pidemmän aikaa. Ikävä ja suru koskettaa meitä kaikkia omalla tavallaan. Laatimani oppaan tarkoituksena on helpottaa ja auttaa Teitä valitsemaan läheisenne hautauksessa tarvittavia palveluita ja opastamaan erilaisissa käytännön järjestelyissä. Ota meihin yhteyttä ja pyydä apua järjestelyihin.Suruliputus

Kuolinpäivänä lippu pidetään puolisalossa koko päivän. Hautauspäivänä lippu on puolisalossa ainakin siunaustilaisuuden päättymiseen saakka. Jos hautauspäivä on virallinen liputuspäivä, lippu on nostettava kokosalkoon siunaustilaisuuden päätyttyä. Suruliputuksesta sovitaan yleensä huoltoyhtiön kanssa.

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa yleensä vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri. Äkillisen tai odottamattoman kuolemantapauksen sattuessa poliisiviranomaiset teettävät lain mukaan oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen. Tiedon kuolinsyystä omaiset saavat kuolintodistuksen kirjoittaneelta lääkäriltä tai asiaa hoitaneelta poliisilta. Hautausluvan kirjoittaminen kestää muutamia päiviä. Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa hautaustoimistossamme jo aikaisemminkin, sillä selvitämme lupa-asian ja noudamme tarvittavat paperit tarvittaessa itse kyseiseltä lääkäriltä. Hautauslupa toimitetaan seurakuntaan. Kuolintodistus eli lopullinen kuolinsyyn selvitys toimitetaan omaisille myöhemmin , omaisten sitä erikseen pyydettyä. Kuolintodistusta ei lähetetä automaattisesti vainajan omaisille.

Hautapaikka

Mahdollisen hautapaikan tiedot löytyvät seurakuntien rekistereistä. Uusi hautapaikka on mahdollista saada usealta eri hautausmaalta. Tampereella Kalevankankaan hautausmaalle on uuden hautapaikan saaminen nykyään vaikeaa. Hautaustapa tosin voi määrätä hautapaikan, koska arkkuhautoja ei tilanpuutteen vuoksi ole enää saatavilla kuin muutamilla hautausmailla. Tuhkan sirottelu vesistöön on myös mahdollista viranomaisen ennalta määräämille alueille.

Siunausaika- ja paikka

Siunauskappelin tai kirkon varaamme toivomuksenne mukaan. Siunauspaikka voi olla vaikkapa vainajan kotikirkko tai muuten hänelle tärkeä paikka. Arkkuhautauksessa siunauksen on hyvä tapahtua hautausmaan kappelissa, jotta vainajan hautaan lasku tapahtuisi perinteen mukaan heti siunauksen jälkeen. Vainaja voidaan siunata myös muualla, esimerkiksi kirkossa jonka jälkeen kuljetus tuhkaukseen järjestyy toimistomme kautta.

Pappi

Pappi varataan vainajan kotiseurakunnasta. Yleisimmin omainen ottaa suoraan yhteyttä pappiin, mutta virkailijamme varmistaa vielä tilauksen yhteydessä asian. Papin kanssa sovitaan tapaaminen, ja keskustelussa käydään läpi asioita, joita haluatte muistopuheen käsittelevän. Papin kanssa sovitaan myös siunaus- ja muistotilaisuuden yksityiskohdista. Hautauspalvelu tilaa väestörekisteriin kuuluvalle omaisten toivoman puhujan jos pappia ei haluta tilaisuuteen. Väestörekisteriin kuuluvalle voidaan järjestää samanlainen siunaustilaisuus kuin seurakuntalaisellekin.

Siunaustilaisuus

Luterilaisen kaavan mukaan tilaisuus alkaa urkusoitolla, jonka jälkeen seuraavat virsi, puhe ja siunaaminen, kukkatervehdykset, loppuvirsi ja loppusoitto. Omaiset voivat esittää musiikki toivomuksensa sekä suunnitella lisäohjelmaa siunaustilaisuuteen. Muihin kirkko- ja uskontokuntiin kuuluvilla on omat tapansa, jotka hautauspalvelu ottaa huomioon ohjelmasta sovittaessa.

Hautaan saattaminen

Arkku hautauksessa kantajia tarvitaan 4-6 henkilöä. Tampereella seurakuntaa toivoo kantajia olevan aina kuusi.Vainajan tuhka lasketaan hautaan erikseen sovittuna aikana. Uurnan laskussa ovat mukana yleensä vain lähimmät omaiset.

Arkut ja uurnat

Arkku on tarkoitettu vainajan viimeiseksi leposijaksi sekä kuvastamaan hänen mieltymyksiään ja luonnettaan. Siksi arkku on hyvä valita vainajan elämään liittyvien mieltymysten, tapahtumien tai harrastusten perusteella. Arkku- ja tuhkahautaukseen ei ole erillisiä arkkuja vaan kaikki mallimme sopivat kumpaankin hautaustapaan, ja siunaustilaisuus on aina saman pituinen hautaustavasta riippumatta. Arkun ja uurnan valinnassa on paljon erihintaisia vaihtoehtoja. Liikkeessämme on esillä molempia jalopuisina ja kangasverhoiltuina. Lisäksi nähtävillä on maatuvia keramiikka- ja metalli uurnia. On myös mahdollista, että on puuseppä suunnittelee uniikin arkun.

Verhoiltujen arkkujen yleisimmin käytetty materiaali on puuvilla tai pellava. Värisävyjä ja erilaisia verhoiluvaihtoehtoja on lukuisia.

Puupintaisten arkkujen materiaalit ovat yleensä mäntyä, koivua tai tammea. Värisävyjä on luonnollisesta puunsävystä lähes mustaan.

Uurnat ovat yleensä puisia, verhoiltuja, keraamisia tai alumiini uurnia. Kaikki uurnamallit ovat ekologisia ja maatuvat ajan myötä.

Hautamuistomerkit ja kaiverrukset

Hautamuistomerkin hankinta on aina ainutkertainen valinta ja sen hankintaan on hyvä paneutua huolella. Aluksi on mietittävä monelleko vainajalle muistomerkki hankitaan. Näin määritetään kiven koko. Hautamuistomerkin muodolla ja sisällöllä voidaan viestiä vainajasta.

Mallistoihin kuuluvat niin perinteiset-, lyhty- kuin erikoiskivetkin. Kiviin on myös mahdollista saada laajasta mallistosta erilaisia pronssi koristeita ja lyhtyjä. Toimitamme kiviä kautta maan ja toimimme yhteistyössä Kiviliike Sairasen kanssa.

Hoidamme myös jo olemassa oleviin kiviin kaiverrukset ja kivien puhdistukset ja oikaisut. Kauttamme saatte myös hoito-ohjeita olemassa oleville kiville.

Muistomerkin hintaan kuuluvat: Arvonlisävero – Muistomerkin kuljetus ja asennus – 2 vuoden oikaisutakuu.

Halutessanne voitte ottaa muistomerkille takuun ilkivallan varalle. Seurakunnilla on säännöt ja ohjeistus muistomerkkien kokoa ja muotoa koskien ja ne täytyy huomioida kiven suunnittelussa.

Kukat ja surusidonta

Kukat lasketaan kappelissa, kirkossa tai haudalla. Toimitamme kukat siunaustilaisuuteen paikan päälle, joten omaisten ei tarvitse huolehtia niiden noutamisesta siunauspäivänä.

Adressit

Adressit luetaan muistotilaisuudessa. Adressien lukija on hyvä sopia etukäteen.

Keskusteluapu

Suru-uutinen tai muu odottamaton elämäntilanteen muutos tulee aina järkytyksenä, erityisesti onnettomuuden tai itsemurhan kohdatessa. Elämän kriiseihin erikoistunut asiantuntija tukee ahdistuksesta ja masennuksesta kärsiviä ihmisiä. Kriisipalvelu on luottamuksellista keskustelua, jossa ammattilainen kuuntelee, tukee ja neuvoo selviytymiseen. Kriisipalvelu on tarkoitettu kriisissä oleville ja heidän omaisilleen tueksi ja selviytymiskeinoksi.

Kuljetus ja vainajan hyvästeleminen

Kuljetuksen yhteydessä tapahtuu vainajan pukeminen ja arkkuun laitto. Vainajalle puetaan siihen tarkoitukseen valmistettu pitkä paita ja sukat tai vaihtoehtoisesti omat vaatteet. Kuljetus sovitaan sairaalan tai hoitavan laitoksen kanssa hautaustoimistomme toimesta. Halutessanne voitte olla mukana kun läheistänne kuljetetaan kohti siunauspaikkaa. Vainajan katsominen ja hyvästeleminen on hyvä suorittaa samassa yhteydessä, kun hänet on asianmukaisesti puettu ja asetettu arkkuun. Kuljetukset toteutetaan aina asiantuntevasti ja vainajaa kunnioittaen.

Kuolinilmoitukset ja ohjelmat

Kun hautajaisten aika ja paikka on sovittu, voidaan laatia lehti-ilmoitus, joka toimii kutsuna sukulaisille ja ystäville. Jos hautajaiset järjestetään hiljaisesti, vain lähimpien kesken, lehti-ilmoitus voidaan julkaista vasta hautajaisten jälkeen. Hautauspalvelumme henkilökunta auttaa niin ilmoituksen kuin hautajaisiin mahdollisesti painettavan ohjelman tekemisessä. Välitämme ilmoitukset haluamiinne lehtiin ja hoidamme ohjelmien painatuksen puolestanne.

Perunkirjoitukset

Kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa. Meillä on pitkä kokemus perukirjojen teossa ja opastamme Teitä tarvittaessa kaikkien papereiden hankinnassa. Perunkirjoituksen hinta riippuu sen laajuudesta.

Perunkirjoituksessa tarvittavat liitteet:

 • virkatodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista heidän kotipaikkansa rekistereistä (väestörekisteri tai seurakunta), vainajan sukuselvitys 15-ikävuodesta kuolemaan saakka kaikista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla
 • testamentti
 • avioehtosopimus/osituskirja
 • ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja sukuselvityksineen ja liitteineen
 • tallelokero
 • selvitys henkivakuutuksesta / – ryhmähenkivakuutuskorvauksista
 • annetut lahjat ja ennakkoperinnöt
 • varat (vainajan ja lesken)
 • käteiset varat
 • pankin tiliote/saldotodistus kaikista vainajan sekä lesken nimissä olevista talletuksista kuolinpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen
 • asunto-osakeyhtiön nimi ja osakekirjojen numerot, huoneiston osoite, pinta-ala ja käypä arvo
 • kiinteistön lainhuudatuspöytäkirjan ote ja käypä arvo
 • kuolinpesänosuudet
 • kulkuneuvot (autot, asuntovaunut, veneet ym.)
 • arvopaperit / arvo-osuudet
 • kauppaliikkeiden jäsenyydet/bonukset/etuudet
 • luettelo irtaimistosta, jos jotain erittäin arvokasta
 • muu omaisuus, jolla taloudellista arvoa (esim. yritysvarallisuus)
 • saatavat (palkka, päiväraha, maksupalautukset ym. (tiliote kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta)

Velat:

 • pankki- ja muut velat, pääoma ja korot kuolinhetkellä (myös lesken)
 • takaukset
 • kuitit ja laskut kaikista kuolinpäivänä maksamatta olleista laskuista (vainajan velkaa)
 • sairaalamaksut (viimeinen laskutusjakso)
 • verotus, lisäverot / veronpalautukset
 • kuitit ja laskut hautajaiskuluista (hautaustoimisto, seurakunnan lasku, muistotilaisuuden kulut, kuolinilmoitus)
 • hautakiven kustannusarvio / varaus hautakiveen
 • selvitys hautausavustuksesta/sosiaalivirasto tms.
Muistotilaisuudet

Muistotilaisuus voidaan viettää juhlasalissa, seurakuntasalissa tai kotona. Avustamme muistotilaisuuden suunnittelussa ja järjestämisessä. Räätälöimme haluamanne tyylisen tilaisuuden tarjoiluineen. Käytettävissänne on yhteistyökumppaneidemme ja seurakunnan erilaisia ja erikokoisia tiloja. Toimitamme halutessanne myös kukkakoristelut. Kauttamme on myös saatavissa musiikkipalvelua tilaisuuteenne.

Valokuvaus

Halutessanne voitte tilata valokuvauksen siunaustilaisuuteen. Kuvat toimitamme sähköisessä muodossa asiakkaalle. Näin ollen saatte teetettyä niistä juuri haluamanne kaltaisia kopioita. Valokuvaus kattaa yleensä siunaustilaisuuden. Arkkuhautauksessa kuvaaja seuraa haudalle asti kuvaten hautaan laskun ja kukkien laskua myös haudalla. Siunaustilaisuudessa kuvataan itse siunaaminen, kukkien laskijat, mahdolliset ohjelmanumeroiden esittäjät ja vieraat.

Avustukset ja perhe-eläke

Kela ei enää maksa hautausavustusta. Avustusta hautauskuluihin voi tiedustella esimerkiksi työnantajalta, työeläkelaitokselta, vakuutusyhtiöiltä, ammattiliitolta, sosiaalitoimistosta tai Valtiokonttorilta.

Aviopuolisosi kuoleman jälkeen sinulla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen. Jos sinulla on alle 17-vuotias lapsi, josta saat lapsilisää, ja jäät yksinhuoltajaksi, voit hakea yksinhuoltajakorotusta.

Lisäksi avo- tai aviopuolison kuolema voi vaikuttaa seuraaviin etuuksiisi: eläkkeensaajan asumistuki, kansaneläke, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki, opintotuen asumislisä, sotilasavustus, yleinen asumistuki. Jos saat jotain näistä etuuksista, ota yhteyttä Kelaan.

Kela tukee perheitä lähiomaisen kuoltua maksamalla heille perhe-eläkettä.

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä perhe-eläkejärjestelmää, Kelan hoitama perhe-eläke ja työeläkejärjestelmän perhe-eläke, joka perustuu edunjättäjän ansaitsemaan työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. Kelan perhe-eläkkeeseen kuuluvat leskeneläke ja lapseneläke. Kelan leskeneläkettä ei makseta 65 vuotta täyttäneelle leskelle, kun sen sijaan työeläkelakien mukaisella leskeneläkkeellä ei ole ikärajaa.

Lapsi ja alle 65-vuotias leski voivat saada perhe-eläkettä samaan aikaan sekä Kelasta että työeläkkeitä hoitavista eläkelaitoksista. Kaikkia perhe-eläkkeitä voi hakea Kelan kautta. Saat tietoa työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeistä joko edunjättäjän työeläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta.

Leski ja lapsi voivat saada kertakorvauksen myös ryhmähenkivakuutuksesta, jos edunjättäjä oli kuollessaan työelämässä. Lähes kaikki toisen palveluksessa olevat työntekijät on vakuutettu ryhmähenkivakuutuksella, jonka työnantaja maksaa. Maanviljelijöillä on vastaava pakollinen MYEL- vakuutukseen sisältyvä turva. Myös valtion ja kuntien palveluksessa olevilla on vastaava taloudellinen tuki. Lisätietoja saat edunjättäjän työpaikasta tai Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta.

Lisätietoja saatte läheistänne hoitaneen hoitolalaitoksen sosiaalityöntekijöiltä.

Sellaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan sosiaalitoimiston myöntämää hautausavustusta, tulee omaisten tehdä hakemus jo ennen kuin hautajaisjärjestelyistä sovitaan.

Esimerkiksi Tampereen kaupungin sosiaalitoimella on oma käytäntö avustusten suhteen ja sosiaalityöntekijät opastavat avustuksen hakemisessa ja siihen liittyvissä järjestelyissä.