­

PERUNKIRJOITUS

Hoidamme tarvittaessa perunkirjoituksen puolestanne

 

PERUNKIRJOITUKSET
 
Kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa. Meillä on pitkä kokemus perukirjojen teossa ja opastamme Teitä tarvittaessa kaikkien papereiden hankinnassa.
Perunkirjoituksen hinta riippuu sen laajuudesta.
Perunkirjoituksessa tarvittavat liitteet
 •  virkatodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista heidän kotipaikkansa rekistereistä (väestörekisteri tai seurakunta), vainajan sukuselvitys 15-ikävuodesta kuolemaan saakka kaikista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla
 •  testamentti
 •  avioehtosopimus/osituskirja
 •  ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja sukuselvityksineen ja liitteineen
 •  tallelokero
 •  selvitys henkivakuutuksesta / - ryhmähenkivakuutuskorvauksista
 •  annetut lahjat ja ennakkoperinnöt
 • Varat (vainajan ja lesken)
 •  käteiset varat
 •  pankin tiliote/saldotodistus kaikista vainajan sekä lesken nimissä olevista talletuksista kuolinpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen
 •  asunto-osakeyhtiön nimi ja osakekirjojen numerot, huoneiston osoite, pinta-ala ja käypä arvo
 •  kiinteistön lainhuudatuspöytäkirjan ote ja käypä arvo
 •  kuolinpesänosuudet
 •  kulkuneuvot (autot, asuntovaunut, veneet ym.)
 •  arvopaperit / arvo-osuudet
 •  kauppaliikkeiden jäsenyydet/bonukset/etuudet
 •  luettelo irtaimistosta, jos jotain erittäin arvokasta
 •  muu omaisuus, jolla taloudellista arvoa (esim. yritysvarallisuus)
 •  saatavat (palkka, päiväraha, maksupalautukset ym. (tiliote kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta)
Velat:
 •  pankki- ja muut velat, pääoma ja korot kuolinhetkellä (myös lesken)
 •  takaukset
 •  kuitit ja laskut kaikista kuolinpäivänä maksamatta olleista laskuista (vainajan velkaa)
 •  sairaalamaksut (viimeinen laskutusjakso)
 •  verotus, lisäverot / veronpalautukset
 •  kuitit ja laskut hautajaiskuluista (hautaustoimisto, seurakunnan lasku, muistotilaisuuden kulut, kuolinilmoitus)
 •  hautakiven kustannusarvio / varaus hautakiveen
 •  selvitys hautausavustuksesta/sosiaalivirasto tms.
Teemme perunkirjoitukset, kysy lisää: Marko Mielonen puhelin 050-502 2044
 
Täyden palvelun hautaustoimisto, 
Puhelin 050 - 502 2044 (24/ h päivystys)

 

­