­
 • Kuolintodistus, johon sisältyy myös hautauslupa, lähtee sairaalasta tai hoitaneelta lääkäriltä väestö­rekisterin pitäjälle. Yksi kappale annetaan omaiselle.
 • Virkatodistus vainajan viimeisestä seurakunnasta tai väestörekisteristä riittää pankille, kun maksetaan vainajan tililtä kuolemaan liittyviä kuluja. Kuolintodistusta ei tässä tarvita, vaikka moni niin luulee.
 • Valtakirja kuolinpesän osakkailta tarvitaan pankkitilin käyttöön, jos on muita kuin kuolemaan liittyviä kuluja. Tällöin pankki vaatii myös perukirjan ja sukuselvityksen kuolleesta sekä virkatodistukset perillisistä ja testamentinsaajista. Muutkin viranomaiset saattavat tarvita yhtä täydellistä selvitystä vainajan oikeudenomistajista. Valtakirja tarvitaan myös kuolin­pesän omaisuuden myymiseen.
 • Perukirja on luettelo kuolinpesän varoista ja veloista. Se on tehtävä kolmen kuukauden sisällä kuolemasta ja toimitettava verotoimistoon kuukauden sisällä perunkirjoitustilaisuudesta. Perukirjaa varten on hankittavaaukoton sukuselvitys eli virkatodistukset kaikista seurakunnista, joihin vainaja on kuulunut 15 vuotta täytettyään. Niistä täytyy käydä ilmi vainajan perilliset. Lisäksi
 • tarvitaan perillisten ja testamentinsaajien virkatodistukset, ns. elää-todistukset.
 • Perinnönjakokirjassa on oltava kaikkien perillisten hyväksyntä perinnönjaosta. Perinnönjakokirjaan tarvitaan kaksi ulkopuolista todistajaa. Varojen jakoa varten pankille on toimitettava perukirja, perinnön­jakokirja, vainajan sukuselvitys ja perillisten virka­todistukset (elää-todistukset).
 • Veroilmoitus kuolinvuodelta pitää tarkistaa.

Tiesitkö että...

 • Hautapaikan hinta on sama kirkkoon kuuluville ja kuulumattomille.
 • Nainen voi olla arkunkantajana.
 • vähävaraisen vainajan välttämättömiin hautaus­kuluihin – halvimpaan arkkuun, hautapaikkaan ja kuljetuksiin – voi hakea toimeentulotukea tämän kotikunnalta. Tuki ei koske muistotilaisuutta eikä hautakiveä. Jos kuolinpesästä löytyy omaisuutta hautajais­kustannusten verran, tukea ei anneta.
 • Omat hautajaisensa voi suunnitella etukäteen.
 • Kaavakkeita saa Pirkanmaan hautaustoimistoista.
 • Hautaustestamentti sitoo omaisia, hautaussuunnitelma ei. Omaisten tulisi kyllä noudattaa myös hautaussuunnitelmaa, jos suinkin mahdollista.
 • Oikeusaputoimisto veloittaa perukirjan teosta paitsi kuolinpesän bruttovarallisuuden, myös asiakkaan eli pesän ilmoittajan tulojen ja varallisuuden perusteella.
 • Myös alaikäisestä vainajasta on toimitettava perukirja.
 • Joulukuusta 2011 lähtien vainajan koko sukuselvityksen saa kerralla yhtenä asiakirjana. Siihen asti on sukuselvitykset tilattava erikseen jokaisesta seurakunnasta.
 • Taloyhtiön suruliputus on yleensä maksullinen.

Muista myös

 • Mitätöidä vainajan passi, henkilökortti ja ajokortti 
  leikkaamalla niistä kulma pois.
 • Kerätä muiden hallussa olevat avaimet.
 • Hyvä olisi poistaa Facebookin ja muiden internet-
  sivustojen profiilit, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot.

    Ota yhteyttä näiden palveluiden ylläpitoon.

    LÄHDE: ET-LEHTI

Täyden palvelun hautaustoimisto, 
Puhelin 050 - 502 2044 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)