­

Käytönnön asiat kuoleman kohdatessa

Läheisen menettäminen on aina vaikea asia ja vaatii omaisilta voimia jaksaa vaikean prosessin läpi. Oli suru sitten pieni tai suuri on käytännön järjestelyt kuitenkin hoidettava. Parhaiten saat apua, kun otat yhteyttä asiantuntevaan hautaustoimistoomme, jossa neuvomme sinua vaihe vaiheelta asioiden hoidossa.

 

Tässä kuitenkin lyhyesti asioita, joihin on hyvä varautua.

Ota yhteyttä hautaustoimistoomme hautausjärjestelyjen hoitamisesta. Meiltä saat kaiken tarvittavan tiedon, myös muihin käytännön asioihin.   Tee kuolemasta ilmoitus pankkiin   Pankki saa tiedon kuolemantapauksesta Väestörekisterikeskukselta. Usein tieto Väestörekisterikeskuksesta tulee viiveellä, jolloin omaisten on syytä ilmoittaa mahdollisimman asiasta nopeasti pankille. Kun pankki on saanut tiedon kuolemasta, henkilön tileihin, arvopaperisäilytyksiin yms. annetut käyttöoikeudet lakkautetaan. Lisäksi maksu- ja luottokortit sekä mahdolliset rinnakkaiskortit lakkautetaan. Lain mukaan pesän varojen käytöstä päättävät pesän osakkaat yhdessä. Mikäli vainajalla on ollut toisen henkilön kanssa yhteinen ns. tai-tili, voi toinen osallinen jatkaa tilinkäyttöä normaalisti. Vainajan tililtä voi maksaa kuoleman jälkeen hautajaisiin liittyviä kuluja. Pankki neuvoo ja opastaa asiassa.

Huolehdi tarpeellisista irtisanomista

Vuokrasopimus, tv-lupa, satelliitti- tai kaapeli-tv, lehtitilaukset, sähkösopimus, puhelin, mahdollinen ateriapalvelu jne. Nykyaikana olisi hyvä poistaa myös Facebookin ja muiden internet-sivustojen profiilit, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot jos niistä tiedät. Kannattaa ottaa yhteyttä näiden palveluiden ylläpitoon ja käydä asiat heidän kanssaan läpi. Huolehdi tarvittaessa postin kääntämisestä itsellesi tai jollekulle toiselle omaiselle. Postia saattaa tulla vielä vuosikin omaisen mentymisen jälkeen. Jos olet oikeutettu perhe-eläkkeeseen, tee hakemus Kelan toimistossa. Katso myös: http://www.kela.fi/ Hae mahdollisia vakuutuskorvauksia.

Jos kuolleella on ollut testamentti, siitä on ilmoitettava kaikille perillisille. Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, mutta siihen voi tarpeen vaatiessa myös hakea lykkäystä. Haustoimistomme suorittaa kaikenlaisia perunkirjoituksia ja olemme käytettävissänne.

Perukirja on luettelo kuolinpesän varoista ja veloista. Perunkirjoituksen järjestämisestä huolehtii tavallisesti parhaiten pesän tilnteesata perillä oleva henkilö, leski tai vainajan lapsi. Perunkirjoitusta varten on hankittava sukuselvitys kuolleesta. Selvityksen on oltava aukoton viidestätoista ikävuodesta kuolemaan saakka. Selvityksen tekemisestä huolehtii yleensä perunkirjoituksen hoitaja. Perunkirjoitusta varten on hankittava sukuselvitys, josta näkyy vainajan avioliitot ja lapset.Sekä todistukset omaisuudesta ja veloista. Perunkirjoitus on järjestettävä vaikka omaisella ei olisi lainkaan omaisuutta. Perunkirjoituksen hoitajiksi määrätään kaksi ns. uskottua miestä, jotka eivät saa olla lähiomaisia. Perunkirjoituksia hoitavat pankit, asianajotoimistot sekä hautaustoimistomme, mutta myös yksityiset henkilöt voivat tehdä perunkirjoituksia. Perunkirjoituksen voi tehdä myös itse, mutta yhteisymmärryksen varmistamiseksi on kuitenkin helpompaa jos perunkirjoittaja on neutraali, joten asian itsehoitamista kannattaa harkita erittäin vakavasti. Tässä tilanteessa olemme olleet asiakkaillemma suurena apuna. Perunkirjoitus on jätettävä verotoimistoon kuukauden sisällä perunkirjoituksen pitämisestä mahdollisen perintöveron määräämistä varten. Huolehdi mahdollisten kiinteistöön kohdistuvien tai lakisääteisten vakuutusten ottamisesta pesän/perinnönsaajan nimiin.

Ota meihin yhteyttä, autamme asioiden järjestämisessä ja huolehdime niistä puolestanne.   Lähde: SHT-Tukku ja Pirkanmaan Hautaustoimisto

Täyden palvelun hautaustoimisto, 
Puhelin 050 - 502 2044 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)