­
Vainajan omaiselle ja läheiselle

Kuolemansyyn selvittäminen on tärkeä vainajan ja yleisen oikeusturvan kannalta, ja liittyy osana terveydenhuoltoon ja sen laadun tarkkailuun.Kuolemansyyn selvittäminen perustuu lakiin ja asetukseen kuolemansyyn selvittämisestä.

Kuoleman olosuhteet määräävät tehdäänkö kuolemansyyn selvittäminen lääketieteellisen vai oikeuslääketieteellisen järjestelmän mukaisesti. Lääkäri päättää lääketieteellisestä, ja poliisi oikeustieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä.

 

Kuolemansyyn selvittämiseksi poliisi voi määrätä suoritettavaksi oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen, jonka järjestämisestä huolehtii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamiseen ei tarvita omaisten suostumusta.

Lisätietoa kuolemansyyn selvittämisestä
Lisätietoa kuolemansyyn selvittämiseen liittyvästä lainsäädännöstä

Hautauslupa

Hautaamista varten tarvittavan hautausluvan kirjoittaa vainajaa hoitanut lääkäri tai oikeuslääkäri. Lupa hautaamiseen annetaan pääsääntöisesti välittömästi ruumiinavauksen jälkeen.

Hautausluvan saa vainajaa noudettaessa, ja se toimitetaan hautausmaan tai krematorion pitäjälle. Tästä huolehtii yleensä hautaustoimisto omaisen toimeksiannosta.

Ilmoitus kuolemasta väestötietojärjestelmään

Vainajaa hoitanut lääkäri tai oikeuslääkäri tekee ilmoituksen kuolemasta vainajan kotikunnan maistraattiin, jossa kuolintieto merkitään valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään.

Tiedon kirjaamisen jälkeen, maistraatista tai kirkkoherranvirastosta voi pyytää vainajan virkatodistuksen, joka sisältää tiedon kuolemasta. Virkatodistusta tarvitaan vainajan ja kuolinpesän asioiden hoitamiseen.

Kuolintodistus ja lausunto kuolemansyystä

Kun kaikki kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tutkimukset on saatu päätökseen lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen ja lausunnon kuolemansyystä. Asiakirjojen arvioitu valmistusaika on noin 3-6 kuukautta. Asiakirjojen valmistuminen riippuu mm. ruumiinavaukseen liittyneiden laboratoriotutkimusten valmistumisesta.

Valmiit asiakirjat lähetetään oikeuslääkärintoimistosta kuolemansyyn tutkinnasta vastaavalle poliisille, joka toimittaa pyynnöstä jäljennöksen lausunnosta ja kuolintodistuksesta vainajan omaiselle.
Lisätietoa kuolemansyyn selvittämiseen liittyvistä asiakirjoista

 

Lähde: THL

Täyden palvelun hautaustoimisto, 
Puhelin 050 - 502 2044 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)