­

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 21/2018 20.12.2018

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.12.2018 hyväksynyt kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen (948/1973) muuttamisen siten, että kuolema merkitään väestötietojärjestelmään välittömästi kuoleman toteamisen jälkeen. Kuolintiedon näkyminen väestötietojärjestelmässä ei ole enää hautauslupa.

 

Asetusmuutos tulee voimaan 2.1.2019. Asetuksen voimaantulon jälkeen vainajan hautaamiseen tai tuhkaamiseen tarvitaan aina paperinen hautauslupa tai kuolinselvitys. Perusteluna asetusmuutokselle on, että väestötietojärjestelmässä olevaa kuolintietoa hyödynnetään laajasti koko yhteiskunnassa, niin viranomaistoiminnassa kuin myös yksityissektorilla, kuten rahoitus- ja vakuutustoimialoilla. Kuolintiedon viivästyminen voi aiheuttaa riskin siitä, että kuolleen henkilön identiteettiä käytetään väärin.

Tämän estämiseksi kuolintieto on merkittävä väestötietojärjestelmään välittömästi kuoleman toteamisen jälkeen. Kuolemansyyn selvittäminen ja hautausluvan antaminen tapahtuu usein viiveellä vasta sen jälkeen. Näin ollen kuolintiedon näkyminen väestötietojärjestelmässä ei enää vastaa lupaa hautaamiseen. Väestötietojärjestelmässä tai muissa viranomaisten tietojärjestelmissä ei tällä hetkellä ole erillistä hautauslupaa koskevaa tietoa. Korvaava menettely on suunnitteilla, mutta toistaiseksi vainajan hautaamiseen tai tuhkaamiseen tarvitaan aina paperinen kuolemansyyn todenneen lääkärin antama hautauslupa tai poliisin antama kuolinselvitys. Asetusmuutoksen mukaan terveydenhuollon toimintayksikkö tai muu vainajan ruumista säilyttävä taho saa luovuttaa vainajan ruumiin haudattavaksi tai tuhkattavaksi vasta sen jälkeen, kun lääkäri on laatinut hautausluvan tai kuolinselvitys on laadittu.

Hautauslupa annetaan sille henkilölle, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta tai tuhkaamisesta taikka sille, joka hautauksesta tai tuhkauksesta huolehtivan toimeksiannosta hoitaa hautaukseen tai tuhkaukseen liittyviä käytännön järjestelyjä. Hautaus saadaan toimittaa, kun hautauslupa tai kuolinselvitys on annettu sen hautausmaan ylläpitäjälle, jonne vainaja haudataan.

Vainajan ruumiin voi tuhkata, kun hautauslupa tai kuolinselvitys on annettu krematoriolle, jossa vainaja tuhkataan. Näin ollen, kun vainaja tuodaan seurakunnan hautausmaan tai krematorion vainajien säilytystilaan, on varmistettava, että hautausmaan tai krematorion ylläpitäjä saa viimeistään siinä yhteydessä hautausluvan tai kuolinselvityksen.

Asetusmuutoksen jälkeen seurakunnan vainajakylmiötä ei voi enää käyttää vainajan säilytystilana ennen kuin hautauslupa tai kuolinselvitys on annettu. Seurakunnan on huolehdittava siitä, että tieto asetusmuutoksesta välittyy kaikille hautausjärjestelyistä ja vainajien tuhkaamisesta huolehtiville seurakunnan työntekijöille. On myös varmistettava, että toimintatavat vainajien vastaanottamisessa hautausmaan tai krematorion vainajakylmiöön tarvittaessa muutetaan asetusmuutoksen mukaisiksi.

Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Harri Palo, harri.palo(at)evl.fi, p. 050 3782 292

Täyden palvelun hautaustoimisto, 
Puhelin 050 - 502 2044 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)