­
Suru on luonnollinen reaktio menetykseen. Se kulkee vaiheittain, saa erilaisia muotoja. Joillekin on tärkeää hoitaa käytännön asioita ja toimia järjestelmällisesti. Joku taas toivoo, että joku muu hoitaa kaikki mahdolliset järjestelyt. Ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia, eikä yhtä tapaa surra. Suru on prosessi, eikä voi tietää etukäteen miten voimakkaana sen tuntee.Suru on luonnollinen reaktio
Suru on luonnollinen reaktio
Täyden palvelun hautaustoimisto, 
Puhelin 050 - 502 2044 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)