”Vaari rakasti luontoa ja saarta. Vaari keräili ”käiväröitä”, eli koukeroisia puun palasia. Niillä on mökkisaaressa liiterin seinäkin koristeltu. Hän usein […]
Voiko nainen kantaa arkkua ? Kyllä, nainen voi kantaa arkkua siinä missä mieskin. Kantajia on hyvä olla kuusi, ja kantajia […]
Lapsi suree omalla tavallaan. Surua voi käsitellä leikin kautta, kirjallisuuden avulla tai esimerkiksi piirtäen. Kuoleman konkretisoiminen auttaa lasta ymmärtämään mitä […]
”Mitä te voitte hoitaa ja mitä jää minun vastuulleni?” Läheisen menettäminen on aina raskasta ja hämmentävää ja kaiken surun keskellä […]
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 21/2018 20.12.2018 Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.12.2018 hyväksynyt kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen (948/1973) muuttamisen siten, että kuolema merkitään […]
Kuolemasta ilmoittaminen Kuolemasta on ilmoitettava viipymättä joko poliisille tai lääkärille. Kotona tapahtuneesta kuolemasta ilmoitetaan ensisijaisesti lääkärille. Valvira toteaa, että kotisaattohoidossa […]
Vainajan omaiselle ja läheiselle Kuolemansyyn selvittäminen on tärkeä vainajan ja yleisen oikeusturvan kannalta, ja liittyy osana terveydenhuoltoon ja sen laadun […]
Pirkanmaan Hautaustoimistossa viimeiset vuodet ovat olleet erittäin suurta toiminnan kasvun aikaa. Lämmin kiitos siitä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Olemme saaneet kunnian […]
Käytönnön asiat kuoleman kohdatessa Läheisen menettäminen on aina vaikea asia ja vaatii omaisilta voimia jaksaa vaikean prosessin läpi. Oli suru […]